Sığorta işinin təşkili – 5-ci yazı

Sığorta işində mərkəzləşmə və funksiyaların digər orqanlara verilməsi (desentralizasiya)

Sığorta şirkətinin praktik fəaliyyəti üçün onun şöbələrinin daxili və şirkətdənkənar xidmətlər üzrə bölmələrə ayrılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Daxili xidmət şöbələri baş, yaxud mərkəzi ofisləri nəzərdə tutur.

DAVAMINI OXU “Sığorta işinin təşkili – 5-ci yazı”

DİQQƏT !!!

YAZINI FAYDALI VƏ DƏYƏRLİ HESAB EDİRSİNİZSƏ ADMİNİMİZ ÜÇÜN BAŞLADILAN TƏHSİL KAMPANİYASINA DƏSTƏK OLMANIZI VƏ YA ƏN AZINDAN FACEBOOK VASİTƏSİLƏ PAYLAŞMANIZI XAHİŞ EDİRİK !
LİNK BURADA

Sığortanın iqtisadi mahiyyəti və onun sosial-iqtisadi funksiyaları – 1-ci yazı

Sığortanın iqtisadi mahiyyəti və onun ictimai rolu

Sığorta – müəyyən hadisələr (sığorta hadisələri) baş verdiyi hallarda, fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən sığorta haqlarından yaradılan pul fondları hesabına onların əmlak mənafelərinin qorunması üzrə münasibətlər sistemidir. Sığortaçı və sığortalı bu cür münasibətlərdə əsas tərəflərdir.  Sığorta iqtisadi təhlükəsizliyin və etibarlı maddi rifahın təmin olunması üsullarından biri, düşünülmüş ehtiyatlılıq və tədbirlilikdir.

DAVAMINI OXU “Sığortanın iqtisadi mahiyyəti və onun sosial-iqtisadi funksiyaları – 1-ci yazı”

DİQQƏT !!!

YAZINI FAYDALI VƏ DƏYƏRLİ HESAB EDİRSİNİZSƏ ADMİNİMİZ ÜÇÜN BAŞLADILAN TƏHSİL KAMPANİYASINA DƏSTƏK OLMANIZI VƏ YA ƏN AZINDAN FACEBOOK VASİTƏSİLƏ PAYLAŞMANIZI XAHİŞ EDİRİK !
LİNK BURADA