Əmlak sığortası müqaviləsini necə düzgün bağlamalı?

Emlak-sigortasi-muqavilesini-nece-duzgun-baglamali
Əmlak sığortası müqaviləsini necə düzgün bağlamalı?

Sığorta münasibətlərininin inkişaf etdiyi dövrümüzdə mübahisə predmeti olan halların sayı da xeyli artmışdır. Mövcud durumu təhlil edərkən, aydın olur ki, bu cür ziddiyyətlərin ilkin əsası hələ sığorta müqaviləsinin bağlanması  mərhələsində qoyulur.

DAVAMINI OXU “Əmlak sığortası müqaviləsini necə düzgün bağlamalı?”

DİQQƏT !!!

YAZINI FAYDALI VƏ DƏYƏRLİ HESAB EDİRSİNİZSƏ ADMİNİMİZ ÜÇÜN BAŞLADILAN TƏHSİL KAMPANİYASINA DƏSTƏK OLMANIZI VƏ YA ƏN AZINDAN FACEBOOK VASİTƏSİLƏ PAYLAŞMANIZI XAHİŞ EDİRİK !
LİNK BURADA

Sığorta işinin təşkili – 5-ci yazı

Sığorta işində mərkəzləşmə və funksiyaların digər orqanlara verilməsi (desentralizasiya)

Sığorta şirkətinin praktik fəaliyyəti üçün onun şöbələrinin daxili və şirkətdənkənar xidmətlər üzrə bölmələrə ayrılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Daxili xidmət şöbələri baş, yaxud mərkəzi ofisləri nəzərdə tutur.

DAVAMINI OXU “Sığorta işinin təşkili – 5-ci yazı”

DİQQƏT !!!

YAZINI FAYDALI VƏ DƏYƏRLİ HESAB EDİRSİNİZSƏ ADMİNİMİZ ÜÇÜN BAŞLADILAN TƏHSİL KAMPANİYASINA DƏSTƏK OLMANIZI VƏ YA ƏN AZINDAN FACEBOOK VASİTƏSİLƏ PAYLAŞMANIZI XAHİŞ EDİRİK !
LİNK BURADA

Sığorta işinin təşkili – 3-cü yazı

Yazının 1-ci hissəsini buradan oxuya bilərsiniz

Yazının 2-ci hissəsini buradan oxuya bilərsiniz

Sığorta şirkətinin təşkilati stukturu   

Sığorta şirkətinin təşkilati strukturunun səmərəliliyinin ən vacib meyarı onun, müştərilərin tələbləri yönümündə qurulmasıdır. Başqa sözlə, şirkət elə struktura malik olmalıdır ki, o, müştərilərin bütün arzu və tələblərini təmin edə bilsin.

DAVAMINI OXU “Sığorta işinin təşkili – 3-cü yazı”

DİQQƏT !!!

YAZINI FAYDALI VƏ DƏYƏRLİ HESAB EDİRSİNİZSƏ ADMİNİMİZ ÜÇÜN BAŞLADILAN TƏHSİL KAMPANİYASINA DƏSTƏK OLMANIZI VƏ YA ƏN AZINDAN FACEBOOK VASİTƏSİLƏ PAYLAŞMANIZI XAHİŞ EDİRİK !
LİNK BURADA

Sığorta işinin təşkili – 2-ci yazı

Yazının 1-ci hissəsini buradan oxuya bilərsiniz

Yazının 3-cü hissəsini buradan oxuya bilərsiniz

Sığorta haqları

Sığorta xidmətlərinin göstərilməsi üçün eyni zamanda sığortalı olan QSC-nin üzvləri sığorta haqlarını ödəməlidirlər. Sığorta haqlarını avans olaraq, yaxud keçmiş tarixlə ödəmək mümkündür. Avans olaraq ödənilən, yaxud əvvəlcədən ödənilən sığorta haqları gələcəkdə fərz olunan pul tələbatını ödəmək üçün tutulur. Əgər ödənilmiş sığorta haqları məbləğinin baş verən zərərlərin ödənilməsi üçün yetərli olmadığı aşkar olunarsa, o halda nizamnamədə həmin hadisə ilə bağlı cəmiyyətin üzvlərindən əlavə haqların tutulması, yaxud göstərilən sığorta haqlarının həcminin azaldılması imkanı nəzərdən keçirilə bilər.

DAVAMINI OXU “Sığorta işinin təşkili – 2-ci yazı”

DİQQƏT !!!

YAZINI FAYDALI VƏ DƏYƏRLİ HESAB EDİRSİNİZSƏ ADMİNİMİZ ÜÇÜN BAŞLADILAN TƏHSİL KAMPANİYASINA DƏSTƏK OLMANIZI VƏ YA ƏN AZINDAN FACEBOOK VASİTƏSİLƏ PAYLAŞMANIZI XAHİŞ EDİRİK !
LİNK BURADA