Sığorta işinin təşkili – 5-ci yazı

Sığorta işində mərkəzləşmə və funksiyaların digər orqanlara verilməsi (desentralizasiya)

Sığorta şirkətinin praktik fəaliyyəti üçün onun şöbələrinin daxili və şirkətdənkənar xidmətlər üzrə bölmələrə ayrılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Daxili xidmət şöbələri baş, yaxud mərkəzi ofisləri nəzərdə tutur.

DAVAMINI OXU “Sığorta işinin təşkili – 5-ci yazı”

SIĞORTANIN ƏSASLARI – 1-ci yazı

Risk və sığorta
Risk haqqında ümumi məlumat

Əgər bu dünyada dəqiq bildiyimiz bir şey vardırsa, o da ondan ibarətdir ki, bütün fəaliyyətimizdə qeyri-müəyyənlik bizi fasiləsiz olaraq müşayiət etməkdədir. Qeyri-müəyyənlik riskin ürəyində, risk isə sığortanın lap özəyindədir. Sığorta spesifik bir fəaliyyət sahəsi olmaqla bilavasitə risklə bağlıdır. O halda, görək biz riskin mənasını axıradək anlayırıqmı?

DAVAMINI OXU “SIĞORTANIN ƏSASLARI – 1-ci yazı”