Əmlak sığortası müqaviləsini necə düzgün bağlamalı?

Emlak-sigortasi-muqavilesini-nece-duzgun-baglamali
Əmlak sığortası müqaviləsini necə düzgün bağlamalı?

Sığorta münasibətlərininin inkişaf etdiyi dövrümüzdə mübahisə predmeti olan halların sayı da xeyli artmışdır. Mövcud durumu təhlil edərkən, aydın olur ki, bu cür ziddiyyətlərin ilkin əsası hələ sığorta müqaviləsinin bağlanması  mərhələsində qoyulur.

DAVAMINI OXU “Əmlak sığortası müqaviləsini necə düzgün bağlamalı?”

DİQQƏT !!!

YAZINI FAYDALI VƏ DƏYƏRLİ HESAB EDİRSİNİZSƏ ADMİNİMİZ ÜÇÜN BAŞLADILAN TƏHSİL KAMPANİYASINA DƏSTƏK OLMANIZI VƏ YA ƏN AZINDAN FACEBOOK VASİTƏSİLƏ PAYLAŞMANIZI XAHİŞ EDİRİK !
LİNK BURADA

SIĞORTANIN ƏSASLARI – 3-cü yazı

Fərdi və sosial sığorta

Əksər ölkələrdə sığorta iki böyük sahəyə ayrılır: fərdi və sosial sığorta. Onların arasında prinsipial fərqlər vardır.

Fərdi sığorta

Fərdi sığorta dedikdə, özəl (kommersiya) sığorta şirkətlərinin məşğul olduğu sığorta başa düşülür. Ona görə də çox vaxt “fərdi sığorta” termini əvəzinə “özəl sığorta” terminindən istifadə olunur. Fərdi sığorta sığortaçı ilə sığortalı arasında bağlanan müqavilə əsasında həyata keçirilir. Həmin müqavilədə sığortanın bütün konkret şərtləri öz əksini tapır. Sığorta haqları sığortaçı tərəfindən hesablanır. Burada iqtisadi təsəvvürlər, sığortalanan risklərin səciyyəvi xüsusiyyətləri və təklif olunun sığorta təminatının həcmi əsas götürülür.

DAVAMINI OXU “SIĞORTANIN ƏSASLARI – 3-cü yazı”

DİQQƏT !!!

YAZINI FAYDALI VƏ DƏYƏRLİ HESAB EDİRSİNİZSƏ ADMİNİMİZ ÜÇÜN BAŞLADILAN TƏHSİL KAMPANİYASINA DƏSTƏK OLMANIZI VƏ YA ƏN AZINDAN FACEBOOK VASİTƏSİLƏ PAYLAŞMANIZI XAHİŞ EDİRİK !
LİNK BURADA