VÖEN-i necə bağlamaq olar? (fiziki şəxslər)

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 19.05.2015-ci il tarixli 1517050000003100 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslərin vergi uçotuna alınması, yenidən uçota alınması və uçotdan çıxarılması Qaydaları”-na əsasən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı vergi ödəyəcisi kimi qeydiyyata alınmaq üçün müvafiq vergi orqanına müraciət edir.

DAVAMINI OXU “VÖEN-i necə bağlamaq olar? (fiziki şəxslər)”

Sığorta işinin təşkili – 4-cü yazı

Sığorta fəaliyyətinin yeni formaları

Son vaxtlar sığorta şirkətləri öz fəaliyyətlərinin səmərəliliyini artırmaq üçün işlərinin təşkil olunmasında daha çox yeni, ənənəvi olmayan formalara üstünlük verirlər. Bu cür formalara aiddir:

DAVAMINI OXU “Sığorta işinin təşkili – 4-cü yazı”

Beynəlxalq hüquqda milliləşdirmə məsələsinə yanaşma

Dövlətlərarası münasibətlər konteksində milliləşdirmə məsələsi mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyindən beynəlxalq hüquq nəzəriyyəsində və praktikasında bu məsələ ilə bağlı ayrı-ayrı yanaşmalar irəli sürülmüşdür. Həmin yanaşmaların bir-birindən əsas fərqli xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bu yanaşmalar həm investisiya yatıran, həm də investisiya yatırılan ölkələrin  hüquq sistemləri tərəfindən irəli sürüldüyü üçün onlardan bir qismi milliləşdirməni leqal anlayış kimi qəbul etdiyi halda digər qismi isə milliləşdirmənin müəyyən çərçivələrdə həyata keçirilməsi tələbini irəli sürür.

DAVAMINI OXU “Beynəlxalq hüquqda milliləşdirmə məsələsinə yanaşma”

Limitations on the principle of private international law party autonomy

In accordance with the principle of party autonomy of international private law parties to an international transaction are entitled to select applicable substantive law or rules of law. The rationale behind this principle is to provide an opportunity to select a legal framework, which shall apply, among others, in a case of any disagreements or disputes arising from the transaction between the parties.

DAVAMINI OXU “Limitations on the principle of private international law party autonomy”

Sığorta işinin təşkili – 3-cü yazı

Yazının 1-ci hissəsini buradan oxuya bilərsiniz

Yazının 2-ci hissəsini buradan oxuya bilərsiniz

Sığorta şirkətinin təşkilati stukturu   

Sığorta şirkətinin təşkilati strukturunun səmərəliliyinin ən vacib meyarı onun, müştərilərin tələbləri yönümündə qurulmasıdır. Başqa sözlə, şirkət elə struktura malik olmalıdır ki, o, müştərilərin bütün arzu və tələblərini təmin edə bilsin.

DAVAMINI OXU “Sığorta işinin təşkili – 3-cü yazı”

Force majeure (or vis major) and hardship are two concepts that govern situations of changed circumstances in international commercial contracts

Unlike short-term ones, long-term contracts generally include clauses regulating changed circumstances. Two main concepts related to changing situations are force majeure (or vis major) and hardship.

Force majeure is a civil law concept that has no real meaning under the common law system. In more general terms, force majeure occurs when the performance of a contract is impossible due to unforeseeable events beyond the control of the parties.

DAVAMINI OXU “Force majeure (or vis major) and hardship are two concepts that govern situations of changed circumstances in international commercial contracts”

Sığorta işinin təşkili – 2-ci yazı

Yazının 1-ci hissəsini buradan oxuya bilərsiniz

Yazının 3-cü hissəsini buradan oxuya bilərsiniz

Sığorta haqları

Sığorta xidmətlərinin göstərilməsi üçün eyni zamanda sığortalı olan QSC-nin üzvləri sığorta haqlarını ödəməlidirlər. Sığorta haqlarını avans olaraq, yaxud keçmiş tarixlə ödəmək mümkündür. Avans olaraq ödənilən, yaxud əvvəlcədən ödənilən sığorta haqları gələcəkdə fərz olunan pul tələbatını ödəmək üçün tutulur. Əgər ödənilmiş sığorta haqları məbləğinin baş verən zərərlərin ödənilməsi üçün yetərli olmadığı aşkar olunarsa, o halda nizamnamədə həmin hadisə ilə bağlı cəmiyyətin üzvlərindən əlavə haqların tutulması, yaxud göstərilən sığorta haqlarının həcminin azaldılması imkanı nəzərdən keçirilə bilər.

DAVAMINI OXU “Sığorta işinin təşkili – 2-ci yazı”

Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında vətəndaşların əmək pensiyası hüquqlarının yaranmasının əsaslarını, bu hüquqların həyata keçirilməsi qaydalarını və əmək pensiyası təminatı sistemini müəyyən edir.

I fəsil. Ümumi müddəalar

DAVAMINI OXU “Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”

Sığorta işinin təşkili – 1-ci yazı

 

Yazının 2-ci hissəsini buradan oxuya bilərsiniz

Yazının 3-cü hissəsini buradan oxuya bilərsiniz

Sığorta fəaliyyətinin düzgün təşkili hər hansı sığortaçının gələcək uğurlarında başlıca şərtdir. Hazırda sığortaçılar dünya sığortasının ən yeni texnologiyalarını öz fəaliyyətlərində tətbiq etməklə daha böyük nailiyyətlər qazanmağa çalışırlar.

DAVAMINI OXU “Sığorta işinin təşkili – 1-ci yazı”

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının yaranması, strukturu və Azərbaycanla əlaqələri

Beynəlxalq Əmək Təşkilatı çoxtərəfli təşkilatlardan biridir. Onun 80 illik tarixində öz istiqamətlərini və vəzifələrini müvəffəqiyyətlə yerinə yetirməsi nəticə çıxarmağa əsas verir ki, bu müvəffəqiyyətin əsasını baş verən dəyişikliklərə cavab olaraq yeniliklərə cəhd etməsi təşkil edir.

DAVAMINI OXU “Beynəlxalq Əmək Təşkilatının yaranması, strukturu və Azərbaycanla əlaqələri”